Personnummer med 12 positioner är inte konvention

Det börjar bli vanligare att olika webbformulär vill att man ska fylla i sitt personnummer med 12 tecken, det vill säga formatet ååååmmdd-nnnn. Vi vill med emfas rekommendera att skriva tydlig fälthjälp som visar formatet. Konvention för personnummer är nämligen fortfarande 10 siffror, det vill säga ååmmdd-nnnn. Allt annat kräver förklaring!