Språket på webben

Övningen på sidan 89.

Försök att hitta rätt stil

Arbeta bort pratighet
Studeraförbundet är det mest spännande som händer inom folkbildningen just nu. Vi arbetar med de för samhället viktigaste frågorna, så som mångfald, integration och demokrati. I dagsläget är vi tio personer som arbetar i fem regioner från Skåne till Norrbotten. Om man ser på våra anställda och våra styrelser så rymmer vi en unik mångfald som andra organisationer och företag bara kan drömma om.

Gör texten mer konkret
Tintolina är en oberoende, fullservice Internetbaserad utbytesorganisation och reserveringscenter, samt auktoriserad resebyrå och researrangör. Vi opererar genom ett växande nätverk av anslutna bolag och kontor världen över, för att erbjuda våra tjänster till ett brett spektrum av klienter. Dessa tjänster inkluderar en internationell medlemsbas och service för marknadsföring av klienternas registrering.

Gör texten mindre stel
Institutet får, om inte annat överenskommits, bestämma på vilken börs eller annan marknadsplats och i vilken handelsvaluta kundens uppdrag skall utföras. Avslut som genomförs i Sverige sker på den börs eller auktoriserade marknadsplats där det finansiella instrumentet är noterat, om ej annat anges.