Texter till övningar i upplaga 5

I de första upplagorna av Klarspråk på nätet fanns det gott om övningar. På den här sidan kan du hämta några av övningstexter till upplaga 5 så att du slipper skriva in dem manuellt. Välj övning i undermenyn.