Text och form

Övningarna på sidan 146–147 och 149.

Hur skulle du ställa upp texterna?

A, övningen på sidan 146.

Möbler i obehandlad furu behöver behandlas med linolja för att det inte ska torka ut. Genom inoljningen behåller möbeln sin fina yta.

Se till att ventilationen är god när du arbetar. Tänk på att trasor och liknande som är indränkta i linolja kan självantändas.

För att olja in en furumöbel behöver du sandpapper och en kloss, kokt linolja, balsamterpentin, en trasa eller en bit svamp och hushållspapper.

Börja med att kontrollera om det finns några fula märken eller skador på möbelns yta. Sedan slipar du möbelns yta för att den ska bli mottaglig för oljan. Djupa märken slipar du bort med slipmaskin, mindre skador åtgärdar du med sandpapper. Vilket sandpapper du ska använda beror på ytans kondition. Du avslutar slipandet med sandpapper nummer 0 (noll). Efter det tvättar du möbeln ren från damm och låter möbeln lufttorka. Därefter blandar du lika delar linolja och terpentin. Därpå stryker du på ordentligt med olja med en trasa eller svamp. Kanter på träskivor suger åt sig mer än den övriga ytan. Låt möbeln dra åt sig oljan under 30 minuter. Avslutningsvis torkar du av överflödig olja med ett hushållspapper för att ytan ska bli matt och fin. Låt möbeln torka under natten.

B, övningen på sidan 147.

De som är utrikes födda är yngre när de gifter sig än de som är födda i Sverige. Det gäller både för dem som gifter sig för första gången och för dem som gifter om sig. Medelåldern bland kvinnor födda i Sverige som gifte sig första gången var 2011 33,6 år och 36,3 för män. Motsvarande siffror för utrikes födda var 30,3 år för kvinnor och 32,5 år för män. Sverigefödda tar längre tid på sig innan de gifter om sig. Kvinnor är i genomsnitt 47,7 år och män 51,9. Genomsnittsåldern för utrikes kvinnor som gifte om sig var 41,3 år för kvinnor och 44,6 år för män.

Hur ska styckena formateras?

Övningen på sidan 149.

Rekrytering
Om du behöver rekrytera personal står vi också till tjänst. Våra kontakter och erfarenheter minimerar risken för felrekrytering. Och det är ju bra för både blivande arbetsgivare och arbetstagare.

Vår enkla idé är att bekymra oss om dina personalbehov. På kort och på lång sikt.

Vi börjar med att göra en kravprofil tillsammans med dig. Du slipper utforma platsannonsen, svara på förfrågningar, skriva brev till de sökande, läsa och utvärdera ansökningar. Vi väljer ut en eller ett par lämpliga kandidater och presenterar dem för dig. Sedan intervjuar du dem själv om du vill, och beslutar vem du vill pröva. Vill du pröva fler kandidater gör du naturligtvis det. Du hyr av oss och det är vi som har arbetsgivaransvaret, ända tills du beslutar dig för att anställa. Först då har vi genomfört vårt uppdrag.

Det enda du betalar är hyran
Du betalar bara hyran för de sökande under den tid ni prövar varandra.

Här är våra priser:
Sekreterare/assistenter 400 kr/timme
Receptionister och telefonister 250 kr/timme
Ekonomiassistenter 500 kr/timme
Dataregistrerare 200 kr/timme
Mäss- och konferensvärdinnor 450 kr/timme
Vaktmästare 300 kr/timme