Redigera och anpassa texter för webb

Övningen på sidan 64.

Gör webbsidor med olika underrubriker

Unga illustratörer

Lördagen den 25 maj 2013 öppnar utställningen Unga illustratörer på Konstmuseet. Utställningen pågår till söndagen den 26 januari 2014.

För att få vara med på utställningen krävs att du bor i Sverige och har fyllt 15 men inte 30 år den sista inlämningsdagen (7 maj 2013).

Illustrationerna ska vara skapade i en teknik (alltså inte akvareller eller kritteckningar i flera färger). Däremot får du använda både fri och tillämpad (bok- och tidningsillustrationer för reproduktion) teckningskonst. Teckningarna ska vara gjorda tidigast 2012 och monterade på oramade vita kartonger eller i passepartouter i något av formaten 45 x 55 cm eller 50 x 65 cm. Välj minsta möjliga format och montera bara en teckning på varje kartong.

Du får lämna in högst fem teckningar. Tillsammans med varje teckning lämnar du in en anmälningsblankett. På blanketterna och på baksidan av teckningarna skriver du teckningens titel, ditt namn och numret på anmälningsblanketten. Skicka teckningarna per post tillsammans med anmälningsblanketterna till museet eller lämna in dem personligen. Du kan lämna in teckningarna mellan den 6 april och den 7 maj klockan 16.00.

En jury väljer ut vilka teckningar som ställs ut. Juryn består av intendent Kalle Karlsson, en representant från Dagstidningen och konstnären Nisse Nilsson. Du som lämnar in teckningar får ett meddelande per post om de kommer att ställas ut eller inte.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta museets informationsavdelning Stina Svensson på telefon 08-666 42 50.