Skrivregler

Övningen på sidan 204.

Lägg in mjuka bindestreck

Det är i databranschen oerhört vanligt att sammansättningar skrivs med bindestreck, Internet-abonnenter, webb-sidor etc., trots att det inte finns någon anledning till detta. Skriv Internetabonnenter, webbsidor. Etablerade och vanliga sammansättningar bör skrivas ihop i ett ord och utan bindestreck. Det gäller alltså även sammansättningar som består av ett främmande och ett svenskt led, som i exemplen ovan. Det gäller i regel också sammansättningar med egennamn. Skriv Appleprodukter, Microsoftprogram. Det bör dock påpekas att företag och andra organisationer ofta själva använder bindestreck när de skriver sammansättningar med sitt namn.