Sidtiteln – ett av webbsidans viktigaste element

I Klarspråk på nätet redogör vi för vad du ska tänka på i allmänhet när du skriver sidtitlar. Vi rekommenderar ungefär samma principer som för rubriker – som att de ska vara tydliga, kortfattade, inledas med det viktigaste ordet och helst inte med artiklar eller andra innehållssvaga ord. Här ska vi gå på djupet och titta på ämnet sidtitlar med utgångspunkt från sökbarhet, eller hittbarhet. Vi tittar också på hur formuleringarna påverkar sidornas placering i sökmotorernas träfflistor och skannbarheten i historik och bokmärkeslistor.

Sidtiteln är alltså en liten men oerhört viktig del av webbsidan, med tanke på att den styr både hur högt sidorna hamnar i sökmotorernas träfflistor och hur väl den vägleder besökarna i deras ansträngningar att orientera sig. Sidtiteln är en suverän liten vägvisare som hjälper dina besökare att hitta innehållet. Den visas i

 • den översta listen i webbläsarnas fönster och i flikarnas etiketter när användaren har flera sidor öppna i samma fönster
 • sökmotorernas träfflistor
 • webbläsarens favoriter eller bokmärkeslistor (dem kan användarna visserligen ändra själva men få gör det)
 • webbläsarhistoriken
 • inlägg som besökare länkar till i sociala medier, som exempelvis Facebook (du kan i och för sig lägga till extra metadatafält för alternativa titlar anpassade för särskilda funktioner, men det medför extrajobb för dig att både skapa och hantera).

Titeln kan dessutom visas i sidhuvudet när besökarna skriver ut din sida.

Det är alltså viktigt att titeln är korrekt, meningsfull och kortfattad. Det är sidtitelns jobb att se till att besökarna kan identifiera sidan och ge dem en uppfattning om vad innehållet handlar om. Men det är inte så lätt, det går nämligen inte att ge definitiva råd som passar för alla sidor. Vad som är bäst ”beror på”.

 

Automatiska titlar är effektiva

Innan vi fick dagens mer utvecklade innehållshanteringssystem som Episerver, Polopoly, Site core och liknande var vi hänvisade till publiceringsverktyg som Dreamweaver och Front page. Då kom många webbsidor att publiceras utan titel eller med standardtitlar som Titel saknas och Untitled document. Det är lätt att glömma bort titeln i sådana verktyg och det var inte lika uppenbart för webbskribenten hur viktigt det är att skriva dem. Detta är fortfarande ett problem när du lägger ut dokument som är skapade i andra program, om du inte lägger till titeln i dokumentegenskaperna i exempelvis pdf- och word-filer.

För att komma tillrätta med den bristen genererar många verktyg sidtiteln automatiskt. Det är ett steg i rätt riktning, men utan en mänsklig värdering blir det sällan tillräckligt.

 

Tillåt redaktionell kontroll

Det är bäst om verktyget genererar en preliminär titel som webbskribenten kan redigera. Huvudrubriken och webbplatsens namn kan läggas in som standard, sedan kan författaren ändra den automatiska titeln när den inte uppfyller kraven för sökmotoroptimering och sökbarhet. På så vis kommer inga sidor att publiceras utan en titel och avsändaren får alltid kontroll över detta viktiga innehåll.

 

Vanliga automatiseringsmetoder

Det finns olika automatiserade metoder och de fungerar olika bra i olika sammanhang. Här följer en beskrivning av fyra vanliga metoder tillsammans med ett resonemang om deras för- och nackdelar.

 

Metod 1: Huvudrubriken i sidtiteln

I många verktyg används sidans huvudrubrik som sidtitel. Det kan handla om vad som helst men vanliga exempel är Om företaget, Om webbplatsen, Kontakta oss, Våra tjänster, Kultur och fritid och så vidare. Sidorna blir dock föräldralösa om avsändaren inte framgår och de blir därför svåra att identifiera i webbläsarens historik, bokmärken eller favoriter, som de här exemplen visar.

Nyligen besökta sidor: Om företaget.
Den här användaren har besökt fem olika sidor med titeln Om företaget på fem olika webbplatser. Vilka de olika avsändarna är framgår inte i webbläsarens historik.

Historik, olika föräldralösa titlar.
Här har sidtitlarna olika namn men vem som står bakom Startsida, Om företaget, Tjänster, Projekt och Kontakt framgår inte.

Google kompenserar ofta föräldralösheten genom att lägga till webbplatsens namn. Men varken Bing eller Yahoo gör det.

Google lägger till webbplatsens namn om den saknas i titeln.
Google lägger ibland till webbplatsens namn efter titeln.

Varken Bing eller Yahoo lägger till webbplatsens namn i titeln.
Varken Bing eller Yahoo kompletterar med webbplatsnamnet.

 

Metod 2: Huvudrubrik och webbplatsnamn i titeln

En del verktyg lägger både sidans huvudrubrik och webbplatsens namn i sidtiteln. Då är innehållet inte föräldralöst, men på andra sidor än startsidan är webbplatsens namn sällan det viktigaste och lättast skannbara så det bör inte stå före, eller till vänster om, ämnet. När den gör det blir det svårare att skanna sökresultat, poster i bokmärkes- eller favoritlistor och historik. Dessutom är detta oanvändbart i de fall användaren har flera sidor från samma webbplats öppna i flikar som du ser i bilden här:

Flikar är öppna samtidigt, etiketterna verkar identiska när webbplatsens inleder sidtitlarna.
Om användaren har flera flikar öppna samtidigt verkar etiketterna identiska när webbplatsens inleder sidtitlarna. Här inleds startsidan dessutom med Välkommen till. Det må se trevligt ut i fönstret men är helt värdelöst i historik och bokmärkeslistor.

Sökmotorerna visar de 60–70 första tecknen, men redan 25–30 tecken är i längsta laget för favorit- och bokmärkeslistor. Det är alltså oftast bättre att lägga till webbplatsens namn efter sidans ämne. Men det är ändå inte säkert att detta ger ett tillräckligt sammanhang eller rätt sökord för att sidan ska vara lätt att identifiera. I exemplet som följer har kommunens skribent lagt en sida med titeln Hemligt bland bibliotekets sidor, men det duger inte med enbart titeln Hemligt och kommunens namn. Av enbart titeln att döma är det omöjligt att veta vad det handlar om.

Titeln saknar nyckelord som ger sammanhang och mening.
Titeln saknar nyckelord som ger sammanhang och mening. Vad handlar Hemligt i Askersunds kommun om?

 

Metod 3: Webbplatsens struktur i titeln

En del verktyg löser det bristande sammanhanget med att i sidtiteln lägga till namnet på länkarna som användaren har klickat på för att komma till sidan eller mapparna där sidan ligger i webbplatsens struktur. Det leder dock till längre mångordiga titlar, i synnerhet om hierarkin är djup.  När delar av strukturen läggs till i sidtiteln finns inte mycket utrymme kvar att lägga till alternativa sökord där det behövs. Eksjö kommun skulle i det här exemplet kanske inte behöva skriva ut så mycket som Musik / Ämnen / Kulturskola / Kultur & fritid / Startsidan – Eksjö kommun. Det kunde räcka med något kortare som Musik, Kulturskolan, Eksjö.

En ordrik titel som resultat av tillägg från mappstrukturen.
En ordrik titel är ofta resultatet av tillägg från mappstrukturen. På Eksjö kommuns webbplats visas alla delar i strukturen. Det blir långt och fyller ingen funktion i sidtiteln där du ändå inte kan klicka dig tillbaka uppåt i strukturen.

Det gäller att välja rätt nyckelord och att hoppa över rätt delar på vägen till sidorna längre ner i strukturen, annars riskerar titlarna att bli otydliga. I det här exemplet från Kalmar landsting Uppföljning – Handlingsplaner – Landstinget i Kalmar län finns inga tecken på att sidan handlar om funktionshinder.

En otydlig sidtitel, eftersom informationsbärande etiketter i mapphierarkin har hoppats över.
En otydlig sidtitel, eftersom informationsbärande etiketter i mapphierarkin har hoppats över. Hela strukturen får inte plats, här framgår det inte att uppföljningen gäller funktionshinder. Hela det långa Landstinget i Kalmar län behöver inte skrivas ut. Det hade blivit både kortare och tydligare med Uppföljning, Funktionshinder, Kalmar län.

Avsändaren eller webbplatsens namn lär dock sällan höra till de ord du ska ta bort:

Avsändarens namn har försvunnit när besökaren klickat sig ner i strukturen.
När man klickar sig vidare från startsidan försvinner uppgiften om Falun kommun helt från titeln. Här har användaren klickat på Om Falun, Kris och säkerhet och slutligen Sjukdomar. Det verkar vettigare att skippa Kris och säkerhet än Falun kommun.

 

Metod 4: Samma text i rubrik, sidtitel och meny

Det finns också verktyg som är så restriktiva att de använder samma text för inte bara huvudrubriken och titeln (som i metod ett) utan också i navigeringen. Detta är kanske inte så vanligt och fungerar inte så bra i praktiken eftersom skribenten tvingas välja mellan att skriva längre för att ge titlarna och rubrikerna sammanhang (med en navigering full av upprepningar) eller kortfattat för att passa menyerna (med otydliga titlar och föräldralösa sidor).

 

Om de automatiska titlarna inte går att ändra

Om du inte kan ändra sidtitlarna i det verktyg du använder måste du anpassa texten i det element som genererar titlarna. Ofta är titeln till och med den viktigaste rubriken. Varje rubrik i de exempel vi nämnt kan förbättras för att också titlarna ska bli bättre.

Har du ett verktyg som automatiskt lägger till menynamnen till titlarna är det dock svårare. Undersök om verktyget kan anpassas så att det blir mer flexibelt.

 

Se till att navigering, rubrik och sidtitel stämmer överens

Texten i navigering och sidtitel bör stämma hyfsat bra överens: Om det står Hud & päls i navigeringen kan du inte skriva Ohyra – information för din katt på Apoteket.se i sidtiteln. Det skulle bli tydligare med Ohyra i navigeringen och Ohyra, Djur, Apoteket i sidtiteln.

Kopplingen mellan navigeringen och sidtiteln har dålig överensstämmelse.
Kopplingen mellan navigeringens När olyckan är framme och sidtiteln Sårskada – information för din katt på Apoteket.se har dålig överensstämmelse. När olyckan är framme skulle kunna handla om vad som helst. Det vore bättre om det stod Sårskador i navigeringen.

 

Var försiktig med att använda officiella namn på tjänster och företeelser

Ibland används officiella namn på exempelvis tjänster eller företeelser i sidtiteln. Ett sådant exempel är när Trafikverket refererar till rondeller som cirkulationsplatser. Rondellen är egentligen bara den runda plätten i mitten av cirkulationsplatsen, men de flesta människor kallar ju alltihop för rondell. En titel som Cirkulationsplats (rondell), Trafikverket kunde vara bra för en sådan sida. Då förstår användare som inte är bekanta med cirkulationsplats att det är den sidan de letar efter.

 

Skriv kortfattat och tydligt

Skriv inte onödigt långa och invecklade titlar. Många av dina besökare vill säkert spara sidor på din webbplats som favorit eller bokmärke i sina webbläsare. Och det ser lika illa ut i historiken som i en bokmärkeslista om du har dåligt genomtänkta sidtitlar, jämför exemplen som följer.

Sidtitlarna är utfyllda med onödig text som inte fyller någon funktion och i flera fall de kapas bort.
Sidtitlarna är utfyllda med onödig text som inte fyller någon funktion och i flera fall de kapas bort. Användaren har ingen nytta av upprepningar av webbplatsens namn som i exempelvis Sveriges Radio, Junibacken och Landstingen i Blekinge och Jönköping. Inte heller Välkommen till …, Start eller Startsida eller motton som film är bäst på bio, ett Bra Miljöval eller Sveriges nyhetskälla och mötesplats.

Sidtitlarna är korta och beskriver kärnan av tjänsterna eller avsändarnas namn.
Sidtitlarna är korta och beskriver kärnan av tjänsterna eller avsändarnas namn. Kungliga Operan skulle visserligen kunna ta bort det extra Operan, Tv tablå – på tv just nu, Skånetrafiken Start och DN.se Nyheter. Men det är ändå inte lika illa som de långa titlarna i den förra bilden.

 

Sammanfattning: rekommendationer för sidtitlar

 • Välj ett verktyg där huvudrubriken automatiskt läggs in som titel – men redaktören måste kunna ändra den.
 • Se till att navigering och sidtitel har en tydlig korrelation: Om det står Hud & päls i navigeringen kan du inte skriva Ohyra – information för din katt på Apoteket.se i sidtiteln.
 • Skriv så kortfattat och tydligt som möjligt. Långa titlar är oanvändbara i favoriter och historik: Skriv inte onödigt långt som i Landstinget i Jönköpings län, För ett bra liv i ett attraktivt län, Landstinget i Jönköpings län. Sökmotorerna visar de 60–70 första tecknen, men redan 25–30 tecken är i längsta laget för favorit- och bokmärkeslistor.
 • Använd välbekanta ord, undvik jargong.
 • Inled inte titeln med artiklar som en, ett, den, det etc.
 • Använd unika sidtitlar. Alla sidor behöver ha olika titlar.
 • Startsidans sidtitel bör vara enbart företagets eller organisationens namn. Lägg namnet efter rubriken i undersidornas titlar.
 • Om webbplatsen är byggd på ramar (vilket tursamt nog numera inte är lika vanligt som tidigare) ser användaren samma sidtitel på alla sidor. Skriv ändå bra sidtitlar, de hamnar nämligen ändå i sökmotorernas träfflistor och kan både visas i favorit- och bokmärkeslistor och komma med på utskrifter.
 • Lägg till sammanhang som förtydligar: om du skriver om kollektivtrafikens taxor, skriv det och inte enbart Taxor – Region Gotland. Annars framgår det ju inte om det gäller hemhjälp, dagis, vatten eller något annat.
 • Skriv webbplatsens egennamn, inte hela eller delar av webbadressen: som ltblekinge.se eller jll.se – jll.se.
 • Om du publicerar dokument som inte är webbsidor, exempelvis pdf- eller word-filer: lägg till titlar i dokumentets egenskaper.