Författarna

Karin Guldbrand är webbcopy och använd­bar­hets­expert med lång erfarenhet av pedagogiska texter och användar­stöd. I sitt dag­liga liv arbetar hon med utveckling och för­valtning av SEB:s internet­bank. Karin tycker att det är viktigt att webb­sidorna fungerar för användarna och att de ska kunna utföra sina upp­gifter utan att stöta på problem.

Helena Englund Hjalmarsson är språk­konsult och fil. kand i svenska. Hon har arbetat som skribent och använd­bar­hets­expert, och driver nu konsult­byrån Språk­konsulterna. I sitt jobb ingår att hålla kurser och före­drag om att skriva för webb. Helena tycker att det är viktigt att webb­sidorna når sitt syfte och att språket både skapar relation och sam­spelar väl med övriga element på webb­sidan.